Wat te doen bij wilde vogels met vogelgriep

Klik hier voor telefoonnummers wie u moet bellen wanneer u een vogelgriep verdachte vogel hebt gevonden.

Klik hier voor symptomen van vogelgriep

Momenteel krijgen we binnen onze 5 gemeenten steeds vaker geluiden van met vogelgriep verdachte vogels. Vogels lijden en kunnen niet meer beter worden. Daarnaast zijn wilde vogels die besmet zijn met vogelgriep een gevaar voor de volksgezondheid. Dat geldt zowel voor dode als voor levende wilde vogels. Raak deze vogels dan ook niet zomaar aan!

Om besmetting van vogelgriep te voorkomen moeten vogelgriep verdachte vogels uit de natuur worden gehaald. Dat betekent dat zowel levende als dode vogels opgeruimd moeten worden. Omdat levende vogels niet beter kunnen worden, moeten zij uit hun lijden worden verlost. De kadaver van de vogeltjes moeten veilig worden bewaard tot zij kunnen worden vernietigd.

Om op veilige manier levende of dode wilde vogels die verdacht worden van vogelgriep op te halen, dienen voorzorgmaatregelen genomen te worden. Volgens de NVWA bestaan deze voorzorgmaatregelen uit het aantrekken van persoonlijk beschermingsmiddelen (mondkapjes, wegwerpoverall e.d.), het zeer regelmatig desinfecteren van materialen en in ons geval van de dierenambulance. Al met al is vogelgriep voor dierenambulances een kostbare aangelegenheid.

Stichting Hokazo kan alle kosten voor het bestrijden van vogelgriep niet zelf dragen. De kosten voor de persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze vrijwilligers zijn al gauw €10 per keer. Daarnaast gaan er liters desinfectiemiddel doorheen en zijn er hoge dierenartskosten. Ook gaat dit ten koste van onze dienstverlening aan andere hulpbehoevende dieren, omdat onze dierenambulances ontsmet moeten worden na elke vogel en ook omdat medewerking va dierenartsen niet vanzelfsprekend is, omdat het zo besmettelijk is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de volksgezondheid van de inwoners. Helaas krijgt Stichting Hokazo geen financiële bijdrage voor onze hulp aan wilde dieren, laat staan dat we een financiële tegemoetkoming krijgen voor bovenstaande kosten.

Omdat elke gemeente anders om gaat met het bestrijden van vogelgriep, hieronder een overzicht per gemeente wie u moet bellen om uw melding van een vogelgriep verdachte vogel door te geven.

Wij begrijpen dat in sommige gevallen u van de aangewezen persoon geen respons krijgt, maar verzoeken u om niet ons te bellen, maar de gemeente. Uw telefoontje over vogelgriep aan ons, belast ons onnodig. Met pijn in ons hart moeten wij de verantwoordelijkheid bij de gemeente leggen, om zo de zorg voor andere hulpbehoevende dieren te kunnen garanderen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen voor hulpbehoevende vogels die geen vogelgriep hebben!